پاساژ دو قلو

پاساژ دو قلو

کف سازی با مقاومت بالا و تراز لیزری

پروژه پاساژ دو قلو شهرک المپیک

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

شیب بندی, کف سازی