یخ زدگی و ذوب متناوب فوم بتن هم سبب به وجود آمدن ترک ها و درزهایی در آن می گردد و در نهایت سطح فوم بتن به صورت پولکی درمی آید و بر اثر فرسایش سریعتر تخریب میگردد.

به تجربه ثابت شده که یخزدگی به میزان چشمگیری در دوام بتن تاثیر داشته و باعث افت شدید مقاومت آن می شود. لذا در استاندارد های موجود تاکید گردیده که در دمای کمتر از ۵+ درجه سانتیگراد بتن ریزی انجام نگردد، مگر این که در همه شرایط، درجه حرارت جسم فوم بتن همیشه بالاتر از پنج درجه سانتیگراد نگه داشته بشود. به دلیل کم شدن سرعت هیدراتاسیون سیمان و آب در دمای صفر و زیر صفر و به دلیل انجام نگرفتن واکنش در سیمان، پس از اجرای فوم بتن مشاهده می شود که بتن به راحتی خرد می گردد. دلیل این امر عدم تشکیل خمیر سیمان می باشد. برای پیشگیری از معضل فوق لازم است از مواد افزودنی ضدیخ فوم بتن استفاده شود.

دقت داشته باشید که استفاده از ضدیخ، فقط از یخ زدن رطوبت درونی فوم بتن جلوگیری می نماید. در صورتی که بتن ریخته شده پس از عملیات بتن ریزی به حال خود رها شود، ممکن است آب درون آن یخ نزند، اما چون دمای آن کمتر از ۵+ درجه سانتیگراد است، واکنش شیمیایی سیمان و آب بسیار کند می شود و به همین خاطر مقاومت فوم بتن به شدت کاهش پیدا می کند. بنابراین در فصل سرما باید پس از بتن ریزی در هوای سرد، سریعا نسبت به عمل آوری فوم بتن اقدام گردد. باید توجه داشت که همواره دمای بتن ریخته شده باید با استفاده از امکانات متفاوت گرمایشی، در نقطه ای بالای ۵+ درجه سانتیگراد حفظ گردد تا واکنش شیمیایی سیمان و آب ادامه یابد و مقاومت لازمه حاصل بشود.

در برگزیدن ضدیخ باید توجه زیادی بشود و این مواد باید از شرکت های تولیدکننده معتبر تهیه گردد. متاسفانه استفاده از ترکیبات نمک طعام جهت جلوگیری از یخ زدگی آب  فوم بتن به دلیل ارزان بودن آن بسیار رایج است. استفاده از نمک باعث پایین آمدن درجه انجماد آب موجود در فوم بتن می گردد و از یخ زدن فوم بتن جلوگیری می کند. اما تشکیل محلول الکترولیت توسط این مواد در درون فوم بتن و جابجایی مداوم یونهای سدیم و حباب های موجود در ملات را از بین می برد این مشکل با استفاده از ضدیخ های فاقد کلر قابل رفع است. در این گونه ضدیخ ها تبدیل آب از حالت خالص به محلول، توسط مواد با پایه های الکلی و نیتریتی انجام می گیرد. این ترکیبات بدون داشتن عوارض منفی برای بتن ، با آب موجود در بتن ترکیب شده و از یخ زدگی آن جلوگیری می نماید.

  1.  ضد یخ با کیفیت و مخصوص فوم بتن استفاده گردد
  2. محصور کردن ساختمان و جلوگیری از باد و سیرکلاسیون باد در ساختمان
  3. روشن کردن وسایل گرمازا در  هر سقف