اغلب وزن هر ساختمانی مربوط به اسکلت (ستون‌ها، دیوارها و کف) می باشد. با کمتر شدن وزن اسکلت می‌توان به کاهش وزن کلی و سبک سازی ساختمان دست یافت. در این راه چند انتخاب پیش روی پیمانکاران و کارفرماها قرار دارد.

به کار بردن بتن سبک جهت اجرای اسکلت بتنی

اسکلت بتنی شامل شبکه بندی از میلگردهای آهنی و بتن می باشد. برای سبک کردن اسکلت بتنی می‌توان از بتن سبک استفاده نمود که خوشبختانه توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک در تمام کشور قابل دستیابی می باشد.

در یک دسته بندی جامع ، بتن سبک به سه دسته بتن سبک دانه، بتن اسفنجی و بتن بدون ریزدانه تقسیم می گردد.

همان گونه که اطلاع دارید بتن از سه قسمت سیمان، آب، شن و ماسه تشکیل می‌شود. بتن بدون ریزدانه در واقع بتنی است که حاوی مواد ریزدانه یعنی ماسه نیست و تنها از سیمان، آب و شن ساخته  شده است. حذف ماسه از بتن هم وزن آن را کاهش می‌دهد و هم به دلیل دارا بودن تنها شن تخلخل بیشتری دارا است که باز هم باعث سبک‌تر شدن بتن و در نتیجه سبک سازی ساختمان می گردد.