شرکت کلینیک فوم بتن با کمک مهندسین و مخترعین ایرانی موفق شده با پژوهش و تحقیقات میدانی با توجه به رعایت اصول فنی و مواد اولیه استاندارد و با کیفیت گواهینامه استاندارد tuv آلمان را کسب کند.